INŻYNIERIA MECHANICZNA, USZCZELNIENIA MECHANICZNE

Poznaj materiały najwyższej jakości i przekonaj się że warto z nami wpsółpracować.

Informacje

ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE I ELEMENTY ŚLIZGOWE

PÓŁFABRYKATY PRASOWANE BLOKOWO

POMPY TRANSPORTUJĘ PŁYNNE MEDIA

USZCZELNIENIA DŁAWIKOWE DO GŁOWIC PAROWYCH

WYROBY WĘGLOWE I GRAFITOWE NA CZĘŚCI MASZYN

USZCZELNIENIA MECHANICZNE

TWORZYWA DROBNOZIARNISTE NASYCANE METALAMI

TWORZYWA DROBNOZIARNISTE NASYCANE ŻYWICAMI

TWORZYWO GRAFITOWO – TARFLENOWE

Podstawowymi tworzywami są węglografit, grafit i grafit na spoiwie żywicznym, uszlachetniane poprzez impregnację (antymonem bądź żywicą), w zależności od zastosowania. Stosowane są w pracy ,na mokro”, „na sucho” i w kombinacji tych środowisk. Zwykle, łożyska węglowe i elementy ślizgowe stosowane są tam, gdzie z różnych powodów, nie ma smarowania. Możliwymi zastosowaniami są:

 • maszyny tekstylne
 • maszyny spożywcze
 • środowiska wysokotemperaturowe
 • morskie platformy wiertnicze

PÓŁFABRYKATY PRASOWANE BLOKOWO

Nasze tworzywa węglowe i grafitowe stosowane są w szeregu zastosowań przemysłowych. Istotnymi własnościami naszych tworzyw są:

 • wysoka odporność chemiczna i termiczna
 • dobre przewodnictwo cieplne
 • dobre własności smarne
 • długa żywotność

Własności te, czynią węgiel nieodzownym składnikiem mogącym rozwiązać wiele problemów technicznych i projektowych. Nasze tworzywa wykonywane są na specjalne zamówienie dla zastosowania w kompresorach, technologiach uszczelnień, jak i produkcji pomp i łożysk. Nasze wieloletnie doświadczenie dało nam wiedzę jak przystosować nasze tworzywa do wymagań naszych Klientów. Nasza oferta standardowych tulei węglowych i innych półfabrykatów wychodzi naprzeciw potrzebom naszych Klientów. Oferujemy dobrze wyważone portfolio wyrobów, tworzyw i rodzajów impregnacji.

POMPY TRANSPORTUJĘ PŁYNNE MEDIA

Szczególnie dobre własności ślizgowe i odporność chemiczna tworzyw na bazie węgla i grafitu czynią te materiały odpowiednimi do produkcji uszczelnień i łożysk pracujących w środowisku płynnym, gdy temperatura pracy przewyższa temperaturę olejów smarujących, gdy odporność innych materiałów na korozję jest niewystarczająca lub gdy transportowane są media o złych własnościach smarujących, takie jak woda czy paliwa. i pompach próżniowych. Swiadczą o tym wysokie parametry wytrzymałościowe, niska gęstość, niska nasiąkliwość, cicha praca, wysoka odporność chemiczna na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, samosmarowność, mała ścieralność, stałość własności w szerokim zakresie temperatur. Tworzywa są wytwarzane przez blokowe prasowanie proszków węglowych o uziarnieniu poniżej 0,06 mm. Po wypaleniu i grafityzacji poddawane są obróbce wiórowej. W zależności od zastosowania, łopatki poddawane są procesowi nasycania żywicami syntetycznymi lub łatwopalnymi stopami metali.

Obszary zastosowania:

 • maszyny drukarskie
 • pakowarki
 • pompy świeżego powietrza
 • silosy
 • samochodowe pompy układów centralnego zamykania
 • sprzęt medyczny
 • pompy analizy gazów
 • serwomechanizmy hamulcowe
 • naprężniki pneumatyczne

USZCZELNIENIA DŁAWIKOWE DO GŁOWIC PAROWYCH

Tworzywa do produkcji tych uszczelnień wytwarzane są przez blokowe prasowanie proszków węglowych o uziarnieniu poniżej 0,06 mm. Po wypaleniu i grafityzacji poddawane są obróbce wiórowej. W zależności od zastosowania, pierścienie poddawane są procesowi nasycania żywicami syntetycznymi lub łatwotopliwymi stopami metali. Tworzywa te cechują bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, wysoka gęstość pozorna, niska nasiąkliwość, wysoka odporność chemiczna, samosmarowność, mała ścieralność, stałość własności w szerokim zakresie temperatur. Elementy dławikowe stanowią uszczelnienie pomiędzy przewodem pary i zestawem obrotowym, takim jak cylinder czy wał. Elementy te uszczelniają wodę, parę i oleje. W dalszej kolejności neutralizują ruch wibracyjny, wahadłowy i obrotowy. Ta funkcja jest z reguły osiągana poprzez zastosowanie wklęsłego Iub wypukłego pierścienia uszczelniającego, który dociskany jest do powierzchni uszczelniającej za pomocą sprężyny. Poszczególne konfiguracje mają również cylindryczną powierzchnię zużycia. Elementy dławikowe są wystawiane na działanie wszelkich znanych warunków smarowania, włączając pracę na „mokro”, „sucho” i kombinację tych rozwiązań.

Elementy dławikowe stosuje się w uszczelnieniach głowic parowych (kalandrach), w przemyśle papierniczym, gumowym, tworzyw sztucznych itp. Rodzaj zastosowanego tworzywa jest uzależniony od warunków pracy. Podstawowymi materiałami na elementy uszczelnień ruchowych (dynamic seals) są węglografit, grafit i grafit na spoiwie żywicznym uszlachetniane poprzez impregnację (antymonem bądź żywicą), w zależności od zastosowania. Stosowane są w pracy „na mokro”, „na sucho”

i w kombinacji tych środowisk.

 • EK20
 • EK22 i EK23
 • EK24
 • EK40
 • EK60

WYROBY WĘGLOWE I GRAFITOWE NA CZĘŚCI MASZYN

W tej grupie, naszym zadaniem jest dostarczenie wyrobów do przemysłów samochodowego i budowy maszyn. Naszymi klientami są producenci kompresorów, uszczelnień mechanicznych, pomp i innych urządzeń mechanicznych w których wykorzystywane są elementy ślizgowe.

Naszą misją jest spełnienie wymogów stawianych przez ww. gałęzie przemysłu, jak i zrealizowanie indywidualnych potrzeb.

USZCZELNIENIA MECHANICZNE

Uszczelnienia mechaniczne z reguły składają się z następujących elementów:

 • pierścienia uszczelniającego,
 • przeciwpierścienia,
 • elementu sprężynującego aby osiągnąć wymagany nacisk przy kontakcie.

Jak już wspomniano, węgiel i grafit posiadają własności doskonale dopasowane do wykorzystania jako pierścień uszczelniający. Pierścienie takie cechują się wysoką odpornością na zużycie odpornością antykorozyjną, dobrym przewodnictwem cieplnym i dobrymi własnościami w pracy „na sucho”.

Tworzywa węglowe i grafitowe stosowane są w  uszczelnieniach mechanicznych w tych wypadkach gdy dąży się do uszczelnienia gazów lub cieczy o niskim stopniu smarowania hydrodynamicznego.

Obszary zastosowania:

 • pompy paliwowe
 • pompy chemiczne
 • pompy technologiczne w rafineriach
 • uszczelnienia mieszalników i autoklawów
 • pompy zimnej i ciepłej wody
 • pompy stosowane w artykułach gospodarstwa domowego i ogrodach
 • samochodowe pompy chłodzące
 • pętlowe pompy usuwające ciepło w reaktorach atomowych
 • pompy do przemysłu spożywczego (napoje)

TWORZYWA DROBNOZIARNISTE NASYCANE METALAMI

Tworzywa wytwarzane przez blokowe prasowanie proszków o uziarnieniu poniżej 0,06 mm. Po wypaleniu lub zgrafitowaniu poddawane procesowi nasycania łatwotopliwymi stopami metali, tj.: stopem łożyskowym cynowym Ł83 oraz stopem ołowiu z antymonem OT-9 lub impregnacja antymonem.
Tworzywa te cechują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, wysoką gęstością pozorną, niską nasiąkliwością, wysoką odpornością chemiczną na rozpuszczalniki organiczne i nie-organiczne, samosmarownością, niską ścieralnością, stałością własności w szerokim zakresie temperatur.
Tworzywa węglowe nasycane metalami znajdują zastosowanie przy produkcji elementów czołowego uszczelnienia dławnic pomp wirowych, sprężarek i obrotowych części aparatury chemicznej. Tworzywo grafitowe nasycane metalami znajduje zastosowanie przy produkcji tulejek ślizgowych, pierścieni i łożysk samosmarownych, rolek i innych obrotowych części maszyn.

TWORZYWA DROBNOZIARNISTE NASYCANE ŻYWICAMI

Tworzywa wytwarzane przez blokowe prasowanie proszków o uziarnieniu poniżej 0,06 mm. Po wypaleniu lub zgrafitowaniu poddawane procesowi nasycania żywicami syntetycznymi typu F i typu E.
Tworzywa te cechują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, wysoką gęstością pozorną, bardzo niską nasiąkliwością, stałością własności do temp 180°C, odpornością chemiczną na działanie: kwasów organicznych i nieorganicznych, soli do temp. 180°C, alkalii do 40% i 70°C, rozpuszczalników.
Tworzywa te mogą pracować w środowiskach agresywnych, przy podwyższonych temperaturach i zapyleniu, np.: elementy pierścieni uszczelniający tulejki, dławiki, łatki pomp, turbin, dmuchaw i sprężarek, łożyska, rolki w przemyśle włókienniczym i szklarskim.

TWORZYWO GRAFITOWO – TARFLENOWE

Tworzywo o specjalnych własnościach produkowane na bazie: tarflenu, wypełniacza węglowo-grafitowego oraz dodatków modyfikujących np. proszku brązu czy dwusiarczku molibdenu.
Tworzywa te są odporne na wszystkie substancje za wyjątkiem metali aktywnych i fluoru elementarnego, cechują się odpornością termiczną w zakresie temperatur -200°C do +250°C, lepszym przewodnictwem cieplnym w porównaniu z czystym tarflenem, nieznacznym współczynnikiem tarcia, obojętnością pod względem fizjologicznym, łatwością obróbki.
Zastosowanie:
• łożyska samosmarowne,
• samosmarowne pierścienie uszczelniające kompresorów i sprężarek,
• uszczelki V.
• kule do zaworów,
• części armatury,
• elementy pomp,
• przepony filtracyjne.

kontakt

+48 506 199 359  Ryszard Zygmunt
+48 510 174 766  Anna Zygmunt

Znajdziesz nas

© Copyrights ANGRAF 2023 All Rights Reserved
Designed by Virtual Group
Polityka prywatności