PRZEMYSŁ METALURGICZNY I METALOWY

Poznaj materiały najwyższej jakości i przekonaj się że warto z nami wpsółpracować.

Informacje

GRAFITY STOSOWANE W PRZEMYŚLE METALURGICZNYM

GRAFITY STOSOWANE W KONSTRUKCJI PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH

GRAFITY STOSOWANE W PRZEMYŚLE ALUMINIOWYM

GRAFITY STOSOWANE W PROCESACH CIĄGŁEGO ODLEWANIA

GRAFITY W PROCESACH PRODUKCJI METALI TWARDYCH I METALURGII PROSZKÓW METALI

NAWĘGLACZE GRAFITOWE

Dzięki takim własnościom jak:

 • wysoka obciążalność elektryczna

wysoka odporność na szoki temperaturowe

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna wzrastająca wraz ze wzrostem temperatury
 • dobra odporność na utlenianie
 • bardzo mała oporność w elementach kontaktowych

grafity znalazły szerokie zastosowanie jako elementy grzejne systemów próżniowych odgazowywania stali, jak również w piecach topielnych oraz utrzymujących metal w wysokiej temperaturze.

Dobra przewodność cieplna, odporność na erozję oraz korozję, stabilność wymiarowa nawet w wysokich temperaturach zadecydowały o stosowaniu grafitu jako elementów form tzw. ochładzalników. W przemyśle metalurgicznym stosowane są również inne elementy grafitowe takie jak: zatyczki, dystrybutory, bloki spustowe, elementy ochronne termopar itp. Jednym z zastosowań jest użycie korków grafitowych przy produkcji tulei cylindrycznych oraz pierścieni tłokowych m

GRAFITY STOSOWANE W KONSTRUKCJI PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH

Własności grafitów takie jak:

 • wysoka obciążalność elektryczna
 • struktura drobnoziarnista połączona z wysoką gęstością
 • wysoka rezystywność
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna zwiększająca się ze wzrostem temperatury

GRAFITY STOSOWANE W PRZEMYŚLE ALUMINIOWYM

Pęknięcia, puste przestrzenie i zanieczyszczenia odlewu w procesach odlewania metali nieżelaznych, powodowane są głównie na skutek zawartości domieszek tlenu oraz nadmiernej ilości wodoru w kąpieli metalowej. Przepuszczając gaz przez stopiony metal bezpośrednio przed procesem odlewania, uzyskuje się znaczne poprawienie jakości otrzymywanego odlewu w postaci efektywniejszego odlewania i pozbawionego wad odlewu.

Rafinacja gazowa powoduje to, że bąbelki gazu usuwają zanieczyszczenia i wodór z kąpieli metalowej. Rodzaj gazu stosowanego do rafinacji uzależniony jest od rodzaju stosowanej technologii i dopuszczalnej zawartości komponentów w kąpieli metalowej. W przemyśle aluminiowym stosuje się: chlor, azot, argon bądź mieszaninę tych gazów. W systemach wprowadzających gaz do kąpieli metalowej, szerokie zastosowanie znalazły grafity a. dzięki takim własnościom jak:

 • wysoka odporność na szoki temperaturowe
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • odporność chemiczna
 • stabilność wymiarowa w wysokich temperaturach
 • niski współczynnik rozszerzalności
 • nie zwilżalność przez topiony metal

Grafity oferowane przez nas nie zawierają zanieczyszczeń, które mogłyby być rozpuszczalne w topionych metalach nieżelaznych. Oferta nasza dotyczy zarówno dostarczenia półfabrykatów (rury, wałki itp.), jak również kompletnych systemów. Istnieje również możliwość wykonania specjalnej impregnacji grafitu, która powoduje zwiększenie odporności na utlenianie.

GRAFITY STOSOWANE W PROCESACH CIĄGŁEGO ODLEWANIA

Proces ciągłego odlewania metali nieżelaznych, szlachetnych, żeliwa szarego oraz sferoidalnego w ostatnich latach rozwinął się w wielu krajach, dzięki unikalnym własnościom grafitu, z których najważniejszymi są:

 • wysoka gęstość
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna i stabilność wymiarowa
 • wysoka odporność na szoki temperaturowe
 • niska przepuszczalność
 • dobra odporność na utlenianie
 • minimalna zwilżalność przez topione metale
 • dobre własności poślizgowe i smarownicze

Grafity stosowane w procesach ciągłego odlewania są również produkowane w prasach izostatycznych w postaci bloków prostopadłościennych lub wałków. Na życzenie odbiorcy dostarczamy również obrobione z wysoką dokładnością gotowe wyroby, w postaci krystalizatorów, tygli, dystrybutor

GRAFITY W PROCESACH PRODUKCJI METALI TWARDYCH I METALURGII PROSZKÓW METALI

Własności grafitu :

 • jednorodna struktura
 • stabilność wymiarowa w wysokich temperaturach
 • dobra przewodność cieplna
 • wysoka czystość z minimalną zawartością żelaza
 • wysoka stabilność termiczna
 • dobre własności poślizgowe

zadecydowały o zastosowaniu grafitów w procesach spiekania proszków metali związanych

z produkcją narzędzi diamentowych.

Grafity dostarczane są w postaci gotowych form do spiekania, płytek kontaktowych, łódek, pudełek

itp. bądź w postaci półfabrykatów (bloki, wałki itp.).

NAWĘGLACZE GRAFITOWE

Są to materiały o wysokiej zawartości węgla (70-99%), stosowane w procesach metalurgicznych jako składnik do nawęglania wyrobów lub materiał wsporczy odpieniania surówki żelaza. Zalicza się je do surowców, które znajdują zastosowanie przy topieniu stali jako surowce do dokładnego nawęglania podczas obróbki pozapiecowej. Kolejnymi możliwościami w których można zastosować nawęglacze grafitowe są: spienienia żużla przy topieniu stali w elektrycznym piecu łukowym jako dodatek do mieszanek formierskich, składnik masy formierskiej i kołków w produkcji stali i odlewania.

kontakt

+48 506 199 359  Ryszard Zygmunt
+48 510 174 766  Anna Zygmunt

Znajdziesz nas

© Copyrights ANGRAF 2023 All Rights Reserved
Designed by Virtual Group
Polityka prywatności